Please skip down for english version…

 

Vezetői gyűlés lesz most pénteken, így nem lesz cserkészösszejövetel sem a cserkészkorosztálynak, sem a kiscserkészeknek.

 

Hírek / Upcoming Events

1. Jubi Tábor

2. Kcs. Farsang (februar 13)

3. Csapatfenykep -Változás: Február 19

4. Jubira jelentkezés

5. Tavaszi kirandulas (aprilis 23-25)

6. Cserkeszcsapatok naplója

Elmúlt események / Past Events

1. Betlehemezés és Kántálás

2. Szt. Imre Egyháznál karácsonyi mise

3. Kcs kirándulás

4. Argetinai VK Tábor

5. VK Hétvége

6. Téli kirándulás

7. Szülői Értekezlet

 

Hírek

1. Jubi Tábor: A legújabb hírlevél a Tábori Műszakról szól. Magyaródy Tamás keres olyan embereket, akik szívesen dolgoznak a háttérben több munkákban: étel kirhordás, apró javítások és egyéb GH munkákban. Nem szükséges, hogy az ember cserkész legyen, hogy segítsen ebben a táborban. Illetve, lehet, hogy az ilyen tábori részvétel után kedve lesz majd olyannak felcsapni cserkésznek, aki még nem az.

Egyre több információ érkezik a Táborról és ezek a körlevelek mind a honlapon megtalálhatóak.  Muszak info a honlapon van

2. Kcs. Farsang lesz két hét múlva Globits Erika szervezése alatt. soccerchic24719@aol.com. Mielőbb kéri a jelentkézést, hogy kellőképen tudjanak készülni.

3.      Változás: Február 19.-n lesz a mind két csapatnál a csapatfénykép. Már többen jelentették, hogy nem lesznek itthon azon a hétvégén.

4.Jubira jelentkezés: Kérjük Február 19.-ig jelentkezzetek, hogy ki tudjuk számitani, hogy mennyi segélyt tudunk nyújtani úgy a csapattól, mint a CSBK-tól. Ezen felül meg kell rendeljük a buszt, amivel felmegyünk a táborba és ki kell számítanunk, hogy hány sátorra lesz szükségünk.

5. Az áprilisi cserkész korosztálynak a kirándulására is kéjük a jelentkezest Február 19.-re. Globits Misi szervezi a programot. globitsm@canisius.edu Mindenki a saját őrsvezetőjénél jelentkezzen.

6. Fontos, hogy mindenki iratkozzon fel a csapatok naplójára. Március 1.-től azon keresztül fogunk komunikálni Veletek. A www.clevelandcserkesz.org honlapon lehet feliratkozni.

Eszti országon kívül lesz február 11.-18.-ig.

Elmúlt események
 
1. Betlehemezés és Kántálás- Mindkét program újra szépen sikerültek. A Kapossy Rádióban is lehetet hallani úgy a lányokat, mint a fiúkat. A lányok, idén, több mint 30-an voltak.

2. Szt. Imre Egyháznál karácsonyi mise – szép létszámmal jelentek meg a regösök és vezetők mind két csapatból matyó viseletben a misén. A karzatban ültünk, ahol segítettünk az énekkarnak énekelni.

3. Kcs kirándulás –Köszönjük Kovács Krisztinának a program szervezést. Ez volt az első kirándulás, amiért ő volt felelős. Köszönjük Pál Magdinak, Baki Júliának és Kovács Szandrának a munkájukat a konyhával kapcsolatosan. Amint mindenki tudja, Szandra nagy veteran, de a Magdi és Júlia először főztek cserkésztáborban.

4. Argetinai VK Tábor – Gratulálunk Globits Misinek, aki sikeresen elvégezte a segédtisztképző tábort és Kovács Gergőnek, Pigniczky Kevének és Szabados Lacinak, akik mind sikeresen elvégezték az őrsvezetőképző tábort Bakos Ildikó (és Georgina) és Eszti kiséretében. Eszti az ŐV Táborban volt kiképző. Csodálatos élménybe részesültek és életreszóló barátságokat kötöttek. Köszönjük a CsBK-nak az anyagi támogatást.

5. VK Hétvége – Köszönjük Györky Juditnak a program szervezést. Ez volt az első VK hétvége, amiért ő volt felelős. Köszönjük Rátoni-Nagy Tamásnak (Dömének) a munkáját a konyhával kapcsolatosan. Ez a VK hétvége különösen különleges volt, mert a detroit-i magyarok közül is eljöttek egy néhányan. Reméljük, hogy fog sikerülni ott egy új csapatot indítani.

6. Cserkész korosztálynak téli kirándulása –  Köszönjük Szélpál Zsófinak és Szigeti Tamásnak a program szervezést. Köszönjük Kovács Gyurinak és Szigeti Lajosnak a munkájukat a konyhával kapcsolatosan. Érdekességek a kiránduláson: A 12 éven felüli fiúk szombat este kint aludtak menedékhelyekben, amit szalmával béleltek ki. A lányok új tűzrakási módszert tanultak és gumi töltényes pisztolyokat gyártottak.

7. Szülői Értekezlet – Köszönjük a szülőknek, hogy eljöttetek, érdeklődtek és továbbra támogatják a cserkészetet. A csapatok honlapján megtaláljátok a szülői értekezlettel kapcsolatos elhangzottakat.
 

Important! No regular scout meeting this Friday, February 5th. Only the leaders will be meeting.

Upcoming Events

1. Jubi Tábor: The newest letter about the camp has arrived and concerns the camp’s logistical/ technical team. Magyaródy Tamás is looking for abled-bodied people who would rather work in the background, to help deliver meals to the camps and such. It is not required that you be a scout, but maybe by the end of camp you’ll want to be one.

2. Kiscserkész Mardi Gras will be in 2 weeks. Globits Erika is organizing it.  soccerchic24719@aol.com. Please let her know if you’ll be attending so they can properly prepare.

3. DATE CHANGE: The troops’ phote will be taken on February 19th. A good number of families have said that they will not be in town that weekend.

4. Jubi Camp Registration: Please let Tamás and Eszti know by February 19th if your children will be attending. We need to know this sooner than later, because it influences how much money each child will be given by both the troops and the CsBK.  We also need to order the bus and need to figure out how many tents we’ll need.

5. Please register by February 19th for the April outing for the zöld nyakkendő scouts. Globits Misi is organizing this event. globitsm@canisius.edu Everyone let your patrol leader know about your participation. 

6. It is very important that you all sign up for the troop leaders’ blog. After March 1st we will only be communicating through it. Subscribe by going onto the troops’ website. www.clevelandcserkesz.org

Eszti will be out of the country from February 11.-18. Please contact Tamás with any questions or Szentkirályi Krisztina, the assistant troop leader.

Past Events

1. The Christmas Nativity Play for the guys and Caroling for the girls, went extremely well. Both groups visited the Kapossy Hungarian Radio hour besides going to various Hungarian and non-Hungarian homes in the Cleveland area. The girls went on two Saturdays and on the second one, over 30 leaders joined in on the fun.

2. Christmas Mass at St. Emeric was beautiful as always. Many scouts came and dressed in Matyó attire and sang with the St. Emeric choir.

3. Kiscserkész winter outing. Thanks to Kovács Krisztina for planning the activities. This was the first outing that she has ever planned. Thanks to Pál Magdi, Baki Júlia and Kovács Szandra for their work putting together a menu, shopping and cooking. While Szandra is a veteran of such work, Magdi and Julia were on their first such outing with the scouts.

 

4. Leadership training in Argentina – Congratulations go to our new leaders who took part in the Camp in Argentina. Globits Misi went to the squad leader training, while Kovács Gergő, Pigniczky Keve & Szabados Laci went to the patrol leader training. Bakos Ildikó (and Georgina) went along for the ride, while Eszti was a leader in the patrol leader camp. They all had an incredible time and gained life-long friends. We that the American Hungarian Friends of Scouting for helping with the costs of travel.

5. Leadership Training Weekend – Thanks to Györky Judit who organized the program. This was the first Leadership Training Weekend that she organized. Thanks to Rátoni-Nagy Tamás (Döme) for feeding the crew.

6. Winter outing for the zöldnyakkendő scouts – Thanks to Szélpál Zsófi and Szigeti Tamás for organizing the weekend. Thanks to Kovács Gyuri és Szigeti Lajos for feeding the crew. Some interesting highlights: the 12 and over boys slept outside in straw-lined lean-tos while the girls had fun learning how to make leave-no-trace fires out of cans and made rubberband pistles.

7. Parents’ Meeting – Thanks to all of the parents for coming and showing interest in scouting. If you couldn’t make it, you can find the notes on the troops’ website.