A magyar cserkészet a gyerekek korának és nemének megfelelő foglalkozás.  Legfőbb célja emberebb embert és a magyarabb magyart nevelni, miközben szolgálja az Istent, a hazát (mind a kettőt), embertársait és a magyarságot.  A cserkész foglalkozás az őrsi közösségen alapszik.  A cserkészetben a fiatal neveli a fiatalt.  A cserkészetben játszva tanítunk.  Minden cserkész fogadalmat tesz, hogy tíz cserkész törvény szerint fog élni.Korosztályok:                                                  

 • 5-10     Kiscserkész (kcs.)                                
 • 10-17   Cserkész (cs.), Leánycs. (lcs.)                   
 • 16-27   Vándorcserkész (vcs.)                             
 • 18+     Felnöttcserkész (fncs.)            

A Cserkészet Felépítése:

őrs –> raj –> csapat –> körzet –> kerület –> szövetség    

A Cserkészet Céljai: 

[twocol_one]
A Kiscserkész Korban:

 • Jellemnevelés
 • Magyarságismeret(-szeretet)
 • Ügyességfejlesztés

[/twocol_one][twocol_one_last]
A Cserkész Korban:

 • Jellemnevelés
 • Magyarságismeret(-szeretet)
 • Testi Teljesítmény
 • Cserkésztudás
 • Embertársak Szolgálata

[/twocol_one_last]

Mi a próbarendszer?

 A próbarendszer a cserkészet “tananyaga.”  Minden korosztálynak meg van szabva, hogy mivel foglalkozzon.  Konkrét pontokban van összefoglalva.  Ezt követve, a cserkész vezetők a legjobban nevelhetik a gyerekeket a cserkész életre.

Mik a módszerek?

 A cserkészetben játszva tanítunk és élménnyel nevelünk.  Ezért külön módszereket használunk, hogy ne “iskolásodjon” el a kiképzés. 

A kiscserkészet módszerei:  játék, ének, mese, magyarságismereti foglalkozás, kézügyesség, bábszínház/bábjáték, sport/torna/ritmika.

A cserkészet módszerei:  elméleti és gyakorlati ének, játék, magyarságismeret, kézügyesség.

Mi a munkaterv?

Minden vezető munkatervvel készül fel a cserkész foglalkozásra.  Ezáltal kigondolja az őrsvezető, a rajvezető, a csapatparancsnok a heti, havi, negyedévi és évi terveit.

Mit csinál az őrsvezető? 

Az őrsvezető (őv.) egy 14-17 éves vezető aki ki van képezve a szakterületén belül (fiú, lány, kiscserkész) a központi vezetőképző táboron és csapat és körzeti továbbképzőkön.  Mivel az őrsi foglalkozáson alapszik az egész cserkészet, az őrsvezető az egyik legfontosabb tagja a vezetői karnak.  Az őrsvezető levezet 3-6 cserkésznek őrsi foglalkozást és kirándulást.  Mivel az őrsvezető a legfiatalabb vezetője a gyermekeknek, vele van a legszorosabb kapcsolatuk.

Mit csinál a rajparancsnok?

A rajparancsnok (rajpk.) egy 17-21 éves vezető aki szintén ki van képezve a szakterületén belül.  A rajparancsnok általában segédtiszt (st.) és le van igazolva mint felnött vezető a cserkész szövetségben.  A rajparancsnok a rajfoglalkozást és kirándulásokat vezeti, egyezteti és ellenőrzi az őrsvezetők munkáját.  A rajparancsnok beosztja a próbarendszer alkalmazását a gyerekek részére és próbáztatja, ill. játszva vizsgáztatja a gyerekeket.  Kiértékeli fejlődésüket és az őrsvezetők munkáját. 

Mit csinál a csapatparancsnok?

A csapatparancsnok (cspk.) egy 22 éven felüli vezető aki cserkésztisztképzést (cst.) végzett.  A csapatparancsnok a csapat élén áll, beosztja az évi programokat munkatervében, felügyeli a rajparacsnokokat és az őrsvezetőket, továbbképzőket vezet nekik, a csapat társadalmi kapcsolata a szülőkkel, a cserkész szövetséggel, az egyházzal kapcsolatban.  Minden évben tesz jelentést a szövetségnek a csapat munkájáról.

A clevelandi csapatparancsnokaink:

 • a fiú 14. sz. Görgey Arthúr cscs. – Szentkirályi Endre cst.cspk.,
 • a leány 34. sz. Zrinyi Ilona lcscs. – Szentkirályi Krisztina cst.cspk. ,
 • a férfi 22. sz. Bessenyei György fncscs. – Kovács György cst.cspk., 
 • a női 33. sz. Zrinyi Ilona fncscs. – Rátoni-Nagy Vali st.cspk.,

Rendszeres csapat összejöveteleket péntek esténként tartunk 7-óratól 9-óráig a Cserkészházban és a Szt. Imre Katolikus Egyház termeiben, amik a Cleveland belváros West Side Market nagy parkoló helység mellet vannak.

Mi a Regös Csoport?

A Regös Csoport tagjai kizárólag az aktív cserkészek köréből kerülnek ki.  A tagoknak legalább 14 évesnek kell lenniük a folyékony magyar beszédre, írásra és olvasásra, és aktívan részt kell venniük csapatuk tevékenységében.  A csoport célja a Kárpát medencében élő magyarság már kihalóban lévő népi művészetének megőrzése és ezeknek a népművészeti kincseknek a felkutatása, elsajátítása és nézőközönség számára bemutatása.  A következő területeken végezünk értékmegőrző szolgálatot: néptánc, népzene, népi viseletek, népi művészeti formák, balladák, hangszerek és szokások.  A csoport táncol, elkészíti a saját kosztümjeit, kórusként énekel, húsvétra tojást fest kézzel, és megünnepel más ünnepeket hagyományos magyar szokásokkal.  Az év során a tagok számára sokszínű, élmény adó tevékenységek a népi emlékek kutatása, fafaragása, festés és számos tánc fellépés.

Rendszeres összejöveteleket kedd esténként tartunk 6:30-tól 9-ig a Cserkészházban.

A mi regös csoport vezetői:

 • Szélpál Zsófia,
 • Tábor Mátyás, és
 • Tábor Anna,

Mit csinál a fenntartó testület? 

A négy csapat fenntartó testülete a Cserkész Barátok Köre (CSBK).  A fenntartó testületünk ellátja a csapatokat anyagilag és kapcsolatot tart a magyar közösséggel és a cserkész szövetséggel.  A fenntartó testületünk a Cserkészház és a Cserkésztanya gondjait viseli és hozzá segit a csapatok kirándulás és tábori költségeivel.   Évente szervez cserkészebédet, cserkészbált és cserkésznapot, és ezzeknek a rendezményeknek a jövedelmeik segítik fizetni az évi kiadásokat.  A csapatparancsnokoktól kér rendszeres beszámolót, javaslatot tesz a cserkész szövetségnek amikor új csapatparancsnokra van szükség.  A mi fenntartó testületünk többnyire cserkészvezetőkből és cserkész szülőkből áll.

A mi fenntartó testületi elnökünk Tábor Bea (www.csbk.org)

.

Mit csinál a körzet parancsnok?

A körzeti parancsnok egy földrajzilag egymáshoz közel eső városoknak csapatjait összetartja.  Körzeti programokat és továbbképzőket szervez, hogy kialakuljon a körzet tagjai között a kapcsolat.  A cserkészek megszokják egymást és átérzik, hogy a csapaton kívül létezik magyar cserkészet.  A körzet parancsnok társadalmi támasz.  Mivel a körzet parancsnok általában cserkészcsapattiszt (cscst.) és tapasztalt csapatparancsnok, tanácsadója a csapatparancsnokoknak.  A mi körzetünk (Cleveland Körzet) 7 csapatból áll, ill. 4  városból:  Cleveland, Chicago, Pittsburgh és Buffalo.

A mi körzet parancsnokunk Mészáros Andrea.

Mi a KMCSSZ?

 A Külföldi Magyar Cserkészszövetség a már közel 60 éve müködő szövetségünk.  A Kárpát-medence határain kívül élő magyar ifjúságot szolgálja.  Székhelye New Jerseyben van, 5 kerületből áll (I. Európa, II. Dél Amerika, III. USA & Venezuela, IV. Ausztrália, V. Kanada).  A KMCSSZ-nek világszerte kb. 4,000 tagja van 70 csapatban, 11 országban.  Folyóiratai a “Magyar Cserkész” és “Vezetők Lapja” cimű újságok amik félévente jelennek meg. 

Mi a Magyar Iskola?

A Magyar Iskola célja az emigrációs magyar gyerekek részére ovodától a 12-ik osztályig a magyar nyelv tanitása, a magyarságtudat kefejlesztése, és az Isten, haza és emberszeretetre való nevelése.  Hivatásunk az, hogy a magyar nemzeti, kultúrális és erkölcsi hagyományainkat átadjuk a következő nemzedéknek.  Rendszeres tanítást hétfő esténként tartunk 6:30-tól 8:30-ig a Cserkészházban és a Szt. Imre Katolikus Egyház termeiben.

A mi Magyar Iskola igazgatónk Tábor Krisztina (http://magyariskola.addstorage.com).

Mit nyer a gyermek a cserkészetből? 

 • Megtanulja, hogy mit jelent két kultúrának részese lenni.  Megszereti a magyarságot és a magyar nyelvet.  A cserkészet szépen kiegészíti a magyar iskolában tanult anyagot mert élménnyel alátámasztja.  Keretmesékkel és más élményekkel elsajátíthatja a magyar történelmet, néprajzot, irodalmat, nyelvet.
 • A gyermek megtanulja a fegyelmezettség fontosságát.  Az egyenruha, az őrsi összetartás, a vezényszavak részben megadják a fegyelmezettséget és kiegészítik az otthon gyakorolt fegyelmet.   
 • A gyermek életre szóló barátokat talál a cserkészetben.  A közös élmények összehúzzák a gyereket az őrsi, ill. táborban megismert cserkésztestvéreivel.
 • Visszaviszi a mai gyermeket a természetbe.  Egészen fiatal kortól megismerteti, majd megszeretteti a gyerekekkel a természetet. 

A  CSERKÉSZTÖRVÉNYEK

 1. A cserkész egyeneslelkü és feltétlenül igazat mond. 
 2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának, embertársainak és a magyarsághoz tartozik. 
 3. A cserkész ahol tud, segít. 
 4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint. 
 5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú. 
 6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket. 
 7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik. 
 8. A cserkész vídám és meggondolt. 
 9. A cserkész takarékos. 
 10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

A  CSERKÉSZFOGADALOM

Én, ______________________ fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, hazámnak, embertársaimnak és a magyarsághoz tartozom.  Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek.  Ismerem a cserkész törvényt, és azt mindenkor megtartom.

 **********************

 A  KISCSERKÉSZ  TÖRVÉNYEK

1.  A kiscserkész engedelmes és segítőkész.      2.  A kiscserkész szereti a rendet.

A  KISCSERKÉSZ  ÍGÉRET

Én, ______________________ ígérem, hogy jó leszek.  Ismerem a kiscserkész törvényt és azt mindenkor megtartom.