Gyerekét bejelentheti, ha kitölti itt a Jelentkezési kérdőívet!

 

Kérdések-Feleletek a Magyar Cserkészetről

TULAJDONKÉPPEN MI IS A CSERKÉSZET?

Önkéntes, politikamentes, vallásos ifjúságnevelő mozgalom, mely mindenki számára nyitott, származásra, emberfajtára, és felekezetre való tekintet nélkül. A cserkészet célja a fiatalok lelki, szellemi, és fizikai adottságainak, valamint szociális érzékének kifejlesztése. Fontos célja a magyar nép kultúrájának és történelmi hagyományainak ápolása. Foglalkozásai magyar nyelven folynak, így alapvető magyartudást kíván a gyerekektől.

A NYAKKENDŐKET ÉS A PROGRAMOT NÉZVE, EZ NEM OLYAN MINT AZ ÚTTÖRŐ MOZGALOM?

De, némiképp hasonlít a két mozgalom. A lényeges különbség az, hogy a cserkészet nem egy politikai célokra alakított szervezet. A magyarországi cserkészetet amikor a II. világháboru után betiltották, a kötelezővé tett úttörő mozgalom átvette annak formáját, törvényei egy részét, és külsőségeit. De mint ahogy a háboru alatt a leventemozgalom igyekezett (sikertelenül) beolvasztatni a cserkészmozgalmat, a cserkészet vezetősége igyekezett mindig a politikamentességhez ragaszkodni.

MI NEM VAGYUNK VALLÁSOSAK, DE AZT HALLOTTUK, HOGY A CSERKÉSZET AZ VALLÁSOS. BEFOGADNAK, VAGY HIÁNYT FOG ÉREZNI GYERMEKEM?

A cserkészet alapja ugyanaz mint a vallásé: emberszeretet és másokért áldozatot hozni. És bár a programjának két alappillére a magyar népi hagyomány és a keresztény erkölcs, azt inkább gyakorlatilag adja át a gyerekeknek, nem prédikálva.

NEM TÚL VALLÁSOS A CSERKÉSZET? NEM AKAROM, HOGY GYERMEKEMBŐL BIGOT LEGYEN…

Magyar cserkészek között van katolikus, református, evangélikus, buddhista, zsidó, muzulmán, és ateista is. Lényeg az, hogy a személy (avagy a gyermek szülei) egyetértsen a mozgalom céljaival. A cserkészet betartja a vallásos kereteket (pl. étkezésnél ima, táborban vasárnaponként templomi látogatás) de nem erőszakolja a tagokra azokat.

JÁR A GYERMEKEM MÁR MAGYAR ISKOLÁBA. EZ NEM ELÉG?

A magyar iskolában tanulja a gyermek a nyelvet, de a cserkészetben gyakorolja. A kettő kiegészíti egymást. A magyar iskola az agyra hat, a cserkészet pedig közösséget épít, a gyermek lelkére hat. Nem könnyü a családban megtartani a magyar nyelvet, különösen az amerikai környezet hatásai mellett (és ahogy középiskolába kerülnek, még nehezebb lesz…), de a cserkészet és a magyar iskola adnak egy kettős közösséget, amelyben gyerekeink velük egyidős társakra találnak és együtt tartják a nyelvet.

NEKEM KATONÁSNAK TÜNIK AZ EGÉSZ. MI EZ A SOK TISZTELGÉS ÉS EGYENRUHA?

A cserkészet nem katonásdi. Bár vannak felületes közös jellemvonások (egyenruha, kinti élet, fegyelem), a lényeg teljesen más. A cserkészetben az egyenruha azt fejezi ki egyszerüen, hogy a gyermek egy közösséghez tartozik. Az egyenruha egyenlőséget is jelent, nem hivalkodunk, hiszen egyformák vagyunk, társak jóban-kalandban.  A kinti élettel, kirándulásokkal nem azt próbálja a cserkészet elérni, hogy harcolni tudjon a gyermek (legfeljebb önmaga hibái ellen), hanem hogy a természet nehéz körülményei között se essen kétségbe (vihar, hó, forró hőség, stb.), és másokkal együttmüködve megszeresse a természetben lévő szépet. Katonai fegyelemről, testi fenyegetésről pedig a cserkészetben szó sincs; inkább az önfegyelmet építi ki a formaság, hogy egy csoport hogy müködik együtt, és csak azt a minimum formaságokat alkalmazza a cserkészet, hogy ünnepélyesebbé tegyen fontos alkalmakat.

MIÉRT NE ADJAM INKÁBB BE GYERMEKEMET A CUB SCOUTS VAGY BROWNIES VAGY BOY SCOUTS VAGY GIRL SCOUTS-BA? GYERMEKEM ISKOLÁJÁBAN MÁR VAN OLYAN, ÉS ODA GYALOG MEHETNE…

Igazad van. Hasonló élményt kapna, és nem kellene órákat töltened az autóban utazással. Egy különbség: a cserkészet magyarul van és magyar öntudatot nevel játékosan a gyermekbe. Akarod, hogy gyermekeid tudjanak nagyszüleikkel magyarul beszélni, elolvasni egy érdekes könyvet, cikket magyarul, megértsenek egy lefordíthatatlan viccet, mesét? Akarod, hogy legyen egy olyan titkos nyelvük, amin más nem ért?

GYERMEKEM ÚGYIS BESZÉL MAGYARUL NAGYSZÜLEIVEL, MERT ÉVENTE (VAGY KÉTÉVENTE) HAZALÁTOGATUNK…

Remek. De üzleti vonalon is lesz eredménye a befektetett nevelésnek. A cserkészet öntudatos, müvelt, magabiztos vezetőket képez, akik nem félnek mások előtt szinpadra lépni, tömegek előtt beszélni, akik nehéz helyzetben nagy nyomás alatt tudnak helyesen dönteni (pl. jön a kiránduláson a vihar: mit tegyen a cserkész?), akik törődnek másokkal. A cserkészet követel, de szeretettel követel, nem egymást kihasználva, mint ahogy az élsportképzés azt teszi.

KI LEHET MAGYAR CSERKÉSZ?

Szeretettel fogadunk be minden gyermeket, fiatalt, vagy akár felnőttet, aki magyarul tud beszélni és elfogadja a cserkészet értékrendszerét. A cserkészetben találja meg a külföldön élő, magyar származását értékelő fiatal azt a környezetet, ahol érdekes foglalkozásokkal, barátok társaságában fejlesztheti ismereteit, jellemét és magyarságtudatát. A cserkészet nem iskola. A fiatalokat vonzó tevékenységek révén irányítja a rátermett, erkölcsös társadalmi életforma felé.

 

Gyerekét bejelentheti, ha kitölti itt a Jelentkezési kérdőívet!