Nem újkeletű dolog a diaszpóra magyarságának körében az a trend, hogy egyes családok hazaköltöznek Magyarországra egy időre, vagy gyermeküket otthon taníttatják. Teszik ezt azért, hogy fiuk-lányuk anyanyelvi környezetben jobban elsajátítsa a magyar nyelvet, nagyobb szókincsre tegyen szert, megélhesse testközelből a kultúrát. Látjuk és tapasztaljuk, hogy az amerikai környezetben nagymértékű az asszimiláció, főleg a tanintézményekben, ahol a tanulók csak angolul tudják megértetni magukat, ezért angolul is barátkoznak. Szentkirályi Endre és Pigniczky Eszti sokat tettek és tesznek, felelősségüknek érzik gyermekeik tudatos nemzeti nevelését. 

Pigniczky Enese, 34-es őrsvezető és Clevelandi Regös Csoport tag, most Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumnál tanul mint cserediák. Alul megtekinthető egy intejú vele amit a Bocskai Rádio készitett.

https://www.facebook.com/BocskaiRadio/videos/2453559344936628