Kedves Olvasó! A cikk angolul megtalálható a magyar verzio után.  Adjuk tovább a magyarul nem beszélő anyukáknak és apukáknak.  —  Lendvai Lintner Imre

Vita a gyermek többnyelvüségrõl…

Magyarkanizsán születtem, iskoláimat magyar nyelven végeztem. Mind a három fiam perfekt beszél magyarul. Otthon csak magyarul beszeltünk.

Itt Kanadában is ez volt a szokásunk. A középsõ fiam itt származású kanadai nõt vett feleségül. Az õ felfogása az volt, hogy csak angolul beszéljünk a gyermekekhez, mert ha magyarul is beszélünk hozzájuk, akkor megkeveredik a felfogásuk. Az én családomban a gyerekek, és magam is késõn kezdtünk el beszelni. A legkisebb fiam már elmúlt három éves, amikor megeredt a nyelve, és pótolta az addigi hallgatását. Hogy a béke meglegyen, az unokáinkhoz nem beszéltünk magyarul. Most, hogy elhagyta a fiamat, a gyermekek kérdezgetik a szavakat, amikor mi magyarul beszelünk.

A múlt héten errõl a beszédproblémáról hallgattam egy beszélgetést. Bizonyos beszédkutató orvos azt állítja, hogy teljesen hibás az a felfogás, hogy csak egy nyelven beszeljenek a szülõk a gyerekekhez. Szerinte, ha a gyermek egyszerre két-három nyelven tanul meg beszélni, akkor az agyban annyi raktár fejlõdik ki, és az agy élesebb, jobb felfogásúvá fejlõdik. A Professzor egy francia anyától kapott levelet, aki azon aggódott, hogy az angol férje miatt nem tanulnak franciául a gyermekek. A professzor azt tanácsolta, hogy vezessék be játékosan, hogy az emelet francia nyelvterület, a földszint meg angol.

A hölgy évekkel késõbb boldogan számolt be, hogy nagyon bevált a módszer, érdekes volt hallani, amikor a lépcsõn a gyerekek váltották a nyelvet.

A professzor megfigyelése szerint a gyermekek nyolc éves korukig hihetetlen gyorsan tanulnak meg más nyelvet. Saját példáját hozta fel: Németországból fogadtak fel nevelõt, aki egy szót sem beszelt angolul. Az öt gyermek 1-10 évesek, alig egy hó-nap alatt megtanultak németül, míg õk a feleségével több mint fél évig küszködtek, és akkor sem volt anyanyelvi szintû a német tudásuk.

A mûsor vendége olyan esettel is találkozott, ahol a gyermekeket nem tanították meg magyarul, és amikor Magyarországra látogattak felnõttként, a szüleiket okolták a mulasztásért. Felnõttként pótolták a gyermekkori mulasztást.

Én énekelve tanítom az unokáimat magyarul. De azt is ajánlom, hogy akinek módjában áll, küldje a gyermeket, unokáját magyar nyári táborba. Olvastam olyan íróról, irodalmárról, aki csak azért tanult meg magyarul, hogy eredetiben olvashassa a magyar irodalmat. Olyan ízesen, hûen nem lehet a fordításokban visszaadni a verseket, szépirodalmat.

Aki magyarul gondolkodik, szélesebb a látóköre. Ezt nem én állítom, hanem Teller Ede:
„Ha nem születtem volna bele a magyar nyelvbe, akkor csak egy egyszerû fizika tanár lettem volna”.

Vinczer S. Péter, közíró,
Magyar Jelen, a Figyelõ rovatvezetõje

++++++++++++ +++++++++ +++++++++ +++++++++ +++++++++ +++++++++ ++++

The debate about multilingual children…

I was born in Hungary and I did all my studies in my home land Hungary. We live in Canada now where my 3 children were born and all have grown up with both languages, parallel and speak them perfectly – English and Hungarian. At home we always spoke in Hungarian. One of my sons married an Irish/Canadian lady. Her belief was that their children should only learn English as otherwise they will get mixed up and it confuses their minds. In my family we were all late starters in speaking (even with the 1 language, but early in crawling and walking). Some of us were almost 3 before staring to talk properly. But after that we caught up very quickly.

For the sake of peace we didn’t speak Hungarian to our son’s children. Now that she has left our son, our grandchildren have been asking us about some Hungarian words and showing interest to learn, when they happened to hear us talk in Hungarian.

The other week I heard a talk about this issue about learning multiple languages. A Doctor was stating the outcome of his research about children with multi language skills and was giving a lecture about it. He believes that it is wrong to believe that learning more than 1 language at the same time as a child can cause a problem. His belief is that if a child learns more then 1 language at a time at an early age that it will develop extra storages rooms in the brain and their brain development becomes more advanced and sharper.

The professor got a letter form a French mother stating she was concerned that her children are not learning French due to their English father. The Professor recommended playing a game. Upstairs only speak French and downstairs only speak English. Years later, the French mother contacted the professor saying that it worked. It did become a game and the Mother noticed as the children were walking on the staircase they were changing the language half way.

According to the professors’ studies, children up to the age of 8 can learn an extra language very fast. His personal experience: He and his wife hired a German nanny who could only speak German. Their 5 children aged from 1 to 10 years, picked up the new language within about a month, while him and his wife were struggling to learn for 6 months, and even then their German wasn’t half as good as their children’s.

The professor has heard of cases where the Parents did not teach their children Hungarian who later visited Hungary as adults and then blamed their parents for not teaching them the Hungarian language. They were trying to learn it as adults to make up for what they missed as children.

I taught my grandchildren, by singing to them in Hungarian a lot. I advise parents to send their children to Hungarian summer camps if they have the opportunity. The Hungarian language is very unique and it is a privilege to be able to speak it.

Those who think in Hungarian see and understand more.

This quote is by Ede Teller:  „If I wouldn’t have been born into the Hungarian language, then I would only have become a simple physics teacher.”

Translated from Hungarian
Hungarian version is written by V. S. Péter