Kedves Cserkészek és Cserkészszülők!

Vasárnapon, november 6-án, d.e. 11 órakor tartja a Szt. Imre templom a búcsúját (St. Emeric Feast Day), amelynek ünnepi főcelebráncsa, Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek lesz, aki szívén viseli a határon túli magyarok sorsát, így a clevelandi magyarok sorsát-lelkigondozását is. Kérjük, hogy tiszteljük meg érsek atyát jelenlétünkkel, hiszen Ő nagyon nagyra becsüli az itteni magyarokat.
A cserkészek és regösök felvonulnak fogadni a magyar érseket, aki a veszprémi püspöki székben Mindszenty József akkori püspök utódja, és részt vesznek a szentmisén.  Az reggel 10:30-kor cserkészegyenruhában gyülekezünka templom fenti mellék tantermében együtt bevonulni a mise elején.
Kérjük minden kiscserkész, cserkész és cserkészvezető részvételét ezen az ünnepélyes alkalmon!  A nem katolikus cserkészeinket is szívesen és nagy örömmel szeretnénk, hogy részt vegyenek meghallgatni az érsek beszédét.
A Szt. Imrétől üzenik: Mivel a “West Side Market” parkoló tere még építés alatt áll, ismét intézkedtünk, hogy a parkolás ne legyen gond.  Kedves vendégeink kényelmét figyelembe véve, ismét kaptunk engedélyt a “Lutheran Hospital” parkolójában (W. 25 és Franklin utcáknál), tehát kérjük szépen autójukat odavigyék parkolni. Kibéreltük ismét a szép és kényelmes “Mr. Trolley”-t, hogy a templom bejárata és a Lutheran korház parkolója között 10 percenként szállítsa vendégeinket, de. 10 órától, d.u. 4 óráig, az az, a búcsú ebéd végéig. 
Kérem, mindannyian legyünk ott a misén (az ebédre a jelentkezés le van zárva), hogy együtt ünnepelhessünk Márfi érsekkel és, hogy megismerhessük ittléte alkalmával.
Jó munkát!
Horvath Mihály cscst.