Kedves Szülők:
Szeretett házigazdánk, Sándor Atyának vigíliára szeretnénk, ha mindegyik cserkész eljönne valamikor egy rövid időre 3 és 5 között. Több évtizeden keresztül volt házigazdánk, mutassuk tiszteletünket jelenlétünkkel. Akinek a délutáni időpont nehezére esik, akármikor du 3 és este 9 között megjelenhet. Aki ráér hétfőn a temetésre menni, cserkészruhában menjen. Részletek a csatolt gyászjelentésben, nyugodjék békében

 

Miért ne élhetne örökké az a halandó, akiért az élő örök Isten meghalt? (Szent Ágoston)

 

 

Az Élet Urának gondviselő szeretetét köszönjük meg

S I K L Ó D I    S Á N D O R

magyar lelkipásztor halálában.

Életének 67., papságának 43. évében, 2013.  július 31-én, Loyolai Szent Ignác ünnepén a clevelandi kórházban (Ohio)

szentségekkel megerősítve, rövid betegség után magához hívta az Úr, akit hűséggel szolgált a Szent Imre magyar plébánián.

1947. április 20-án született Ditróban (Erdély). Általános iskoláit szülőhelyén végezte (1954–1961), majd a gyulafehérvári kántoriskolában végezte a középiskolát 1961 és 1965 között. Utána a gyulafehérvári szemináriumban és hittudományi főiskolán készült fel a papi szolgálatra (1965–1971).  1971. április 18-án szentelte pappá Márton Áron a gyulafehérvári egyházmegye számára.

1971–1974 segédlelkész Csíkszeredán, majd 1974–1976 Brassóban. 1976-tól 1978-ig Óradnán, majd 1978–1982 Csíkszentdomokoson szolgált plébánosként. 1982-ben Nyugatra ment és Németországban volt 1985-ig. 1985-ben az Egyesült Államokba került és Cleveland városban a Szent Imre magyar plébánián október 18-tól káplán, majd 1988. július 1-től plébános.

Amikor a clevelandi püspök elhatározta, hogy bezárja a Szent Imre templomot 2010. június 30-án,

Siklódi Sándor atya Chicago városba került, ahol a Szent István magyar plébánián szolgált 2012. október 15-ig.

A szentszéki döntés alapján Richard Lennon püspök a clevelandi Szent Imre templomot 2012. november 4-én

újra kinyitotta és Siklódi Sándor atyát plébánosnak nevezte ki.

Plébánosi beiktatását 2013. január 27-én a clevelandi püspök végezte.

2013. augusztus 25-én, vasárnap délután 3:00 órakor Vesperás (Esti dicséret) lesz a Szent Imre templomban.

Az imádság után este 9:00 óráig a templom nyitva marad, hogy a rokonok és hívek  búcsút vehessenek tőle.

Hétfőn, augusztus 26-án délelőtt 10:00 órakor kezdődik az érte felajánlott szentmise.

Utána helyezzük örök nyugalomra a clevelandi Szent Kereszt temetőben.

Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját. (Jel 2, 10)

 

A Külföldi Katolikus Magyar Lelkipásztori Szolgálat – Kiss G. Barnabás OFM – Kanada/USA